Graag nodigen we je uit een kijkje te nemen op onze vernieuwde site: NSD-Spinner.shop.

PowerBall instructie video's

PowerBall instructie video's "Welke oefening kan ik doen om een bepaalde klacht op te lossen?" Een veelgehoorde vraag binnen onze support kanalen. Daarom hebben we in samenwerking met fysiopraktijk ANSR een aantal demonstratievideo's gemaakt. Wil je dus haarfijn zien welke fysio gerelateerde klachten met de PowerBall verholpen kunnen worden, klik dan snel door om de fimpjes te bekijken.

Deze video's kunnen gehanteerd worden voor het oplossen en voorkomen van veelgehoorde hand-, pols- en armklachten. Ons advies is wel altijd de PowerBall pas te gebruiken na afstemming met je behandelaar.

 

Tennisarm behandeling

EPICONDYLITIS LATERALIS

Wanneer je last hebt van een tennisarm kan het opbouwen van kracht een probleem zijn. De PowerBall helpt je om je arm weer in conditie te krijgen. Ter ondersteuning van je behandeling kan de PowerBall een enorm goed oefening zijn.

Schouder klachten

MUSCULUS DELTOIDEUS

De PowerBall kan worden gebruikt om de bloedcirculatie van de schouder te verbeteren en ontstekingen te verminderen. De spieren van de schouderbladen worden met de PowerBall getraind en de stabiliteit van de schouder wordt hierdoor verbeterd.

Golf elleboog behandeling (1)

EPICONDYLITIS MEDIALIS

Wanneer je last hebt van een golf elleboog is het belangrijk de kracht in je spieren op te bouwen. Dit kan perfect worden gedaan met deze oefening.

Golf elleboog behandeling (2)

EPICONDYLITIS MEDIALIS

We hebben voor het oefenen voor de golf elleboog een tweede filmpje gemaakt.

Biceps oefening

MUSCULUS BICEPS BRACHII

Ook voor het trainen van je biceps is de PowerBall een enorm goed fitness apparaat. Met deze oefening laten we zien hoe je dat het beste kunt doen.

Triceps oefening

MUSCULUS TRICEPS BRACHII

Ook voor het trainen van je triceps kun je de PowerBall goed gebruiken. Met deze oefening laten we zien hoe je dat het beste kunt doen.

  1. De PowerBall verhelpt je tennisarm en golfelleboog

    De PowerBall verhelpt je tennisarm en golfelleboog Onlangs hebben we in goede samenwerking met een aantal fysiopraktijken en hand-, en polscentra een serie van sessies gehad om een zo goed mogelijk trainingsprogramma samen te stellen voor mensen die klachten ervaren van het overbelasten van de (arm)spieren, of juist het probleem ervaren van te statische houdingen in hun beroep of hobbies.
  2. PowerBall instructional videos

    PowerBall instructional videos "What exercise can I do to resolve a particular complaint?" A frequently heard question within our support channels. That is why we have made a number of demonstration videos in collaboration with physical practice ANSR. So if you want to see exactly which physio-related complaints can be solved with the PowerBall, click quickly to view the video's.
  3. The PowerBall fixes your tennisarm and golfelbow

    The PowerBall fixes your tennisarm and golfelbow Recently, we have worked together with a number of physical practices and hand and wrist centers, we have had a series of sessions to create the best possible training program for people who experience symptoms of overburdening the (arm) muscles, or to experience the problem of static postures in their profession or hobbies.